ISSIEHEB U IBBENEFIKA MAL-FONDAZZJONI “U” (xandir socjo religjuz)

Il-Fondazzjoni “U” (Xandir Socjo religjuz) nhar id-19 ta’Dicembru taghlaq hdax il-sena. L-iskop tal- fondazzjoni kif jindika l-isem hu LI TGHIN lill-bniedem l-aktar fil-bzonn permezz tal-mezzi ta’ komunikazzjoni.

Fil-prezent il-Fondazzjoni “U” qed tipprova tilhaq l-iskop taghha billi ixxandar fuq l-istazzjonijiet kollha tat-TV tlett maratoni kbar fis-sena b’risq l-iktar persuni fil-bzonn fil-missjoni.

Il-Fondazzjoni “U” ilha dawn l-ahhar tliett snin ixxandar il-Quddiesa minn ta’ Pinu fuq TVM2 u NETTV. Hafna huma dawk li jsegwu din il-quddiesa minn ta’ Pinu.

Il-Fondazzjoni “U” (Xandir socjo religjuz) biex tkompli tilhaq l-iskop li ghalih twaqfet ghandha l-hsieb li fis-sena 2017 tibda ixxandar fuq l-internet permezz tal-UTV channel fuq www.u.com.mt kif ukoll fuq Xejk TV b’mod specjali programmi u produzjonijiet ta’ natura socjo-religjuza.

Bhal issa l-Fondazzjoni “U” mhux biss qeda tipprova ixxandar mill-You tube channel tal-Knisja fuq Xejk TV izda qed tiprova tibni skeda ta’ programmi ghal UTV channel fuq www.u.com.mt. Ghal dan l-iskop il-Fondazzjoni U qed tibdel u ttejjeb l-apparat televiziv biex tkun tista ixxandar HD.

Kull min hu interessat fix-xandir u b’mod specjali lil dawk li jemmnu fil-bzonn ta’ aktar programmi socj- religjuzi fuq it-TV lokali qed jigu mistiedna biex jissiehbu u jibbenefika mal-Fondazzjoni U. Dawk li jixtiequ jkunu jaf u aktar dawn dan jew li jixtiequ jissiehbu mal-Fondazzjoni U ghandhom icemplu fuq 79208456 jew jibghatulna email fuq fondazzjoniu@gmail.com.

Din hija opportunita unika l-aktar ghal dawk li jixtieq JEVANGELIZZAW.

Qed nistiednu (1) lil dawk li jixtiequ jsemmghu lehinhom u ma jistghu, (2) lil dawk li jemmnu fil-qawwa tal-mezzi ta’ komunikazzjoni, (3) lil dawk li jixtiequ ixxandru u ma jistghux u (4) lil dawk li jixtiequ jghidu l-aktar nies fil-bzonn fil-Maratona tal-Missjoni.

Credits
GiftMannarinu Caterers
€120Sonsmal Computers Services
€120BMS Ltd
€120Cool Beard & Hair
€100Musical Artists Academy
€120Idroplast Manufacture Ltd
€120Premier Car Sales Mosta
€250Casaform Furniture
€120Beauty Culture Group
€120Terracore Ltd Mosta
€120DB Installations Services
€250Angel Hair Care
GiftSalon 26
GiftHamrun Kiosk
€240Office Group
GiftPizza Petrus
GiftCarmelo Abelo Ltd
GiftSA Sales Ltd
GiftEddie's Cafe Regina
€600Ta Dernis Properties
€240Seaside Kiosk Qawra Point
€600360 Foods Imports
Gift
€600Mafimex Ltd
GifteCABS
GiftAnthony Azzopardi Florist
GiftTesor Jewellery & Gifts
GiftCaptain Morgan
GiftDeluxe Bathrooms
GiftHilton Malta
Giftdb Seabank Resort
GiftCarmeloDelia
GiftContinental Cars Ltd
GiftBrittania Tours
€250Mason Bistro
€1202 Vs Self Service
€120A Vella Water Supplies
€1203FF Computer Repairs
€120Najju Towing Services
€120Fiona's Foodmart
GiftDarmanin Footwear
GiftThe Steak House
GiftTeam Sport
GiftDolceria Clyde
Gift24/7 Fitness Club